سالن زیبایی سدا

مرکز تخصصی ترمیم مو سادا بهمن ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت  خود را آغاز و در زمان کوتاهی توجه بسیاری از بانوان سخت پسند را به خود جلب و در میان آنها اعتبار و جایگاه مناسبی برای خودش رقم زد که این جایگاه را باید زاییده نگاه ویژه و خلاق مدیریت جوان و سخت کوش مجموعه دانست.

.

میتونید اینجا متن اضافه کنید که فضاهای خالی گرفته شه

چون ستون سمت چپ بخاطر اسلایدر باید ارتفاع داشته باشه پس نمیشه یه طرف ارتفاعش کم باشه یه طرف زیاد باید در یه ردیف باشند به همین دلیل این فضا در جاهایی که متن نباشه پیش میاد

..

..

سالن زیبایی سدا

مرکز تخصصی ترمیم مو سادا بهمن ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت  خود را آغاز و در زمان کوتاهی توجه بسیاری از بانوان سخت پسند را به خود جلب و در میان آنها اعتبار و جایگاه مناسبی برای خودش رقم زد که این جایگاه را باید زاییده نگاه ویژه و خلاق مدیریت جوان و سخت کوش مجموعه دانست.

.

میتونید اینجا متن اضافه کنید که فضاهای خالی گرفته شه

چون ستون سمت چپ بخاطر اسلایدر باید ارتفاع داشته باشه پس نمیشه یه طرف ارتفاعش کم باشه یه طرف زیاد باید در یه ردیف باشند به همین دلیل این فضا در جاهایی که متن نباشه پیش میاد

..

..

گواهینامه های سادا